Jak nauczyć dziecko angielskiego?

Zanim dziecko zacznie chodzić do anglojęzycznego przedszkola lub szkoły, powinieneś nauczyć je mówić w tym języku. W tym celu należy zadbać o to, aby przestało mówić do Ciebie w Twoim języku ojczystym. Należy słuchać, co mówi dziecko, i starać się poprawiać jego błędy. Aby pomóc dziecku w nauce, skorzystaj z następujących wskazówek:

Słuchaj uważnie, co mówi Twoje dziecko

Obserwowanie wypowiedzi dziecka może dać Ci wskazówki na temat jego trudności z rozumieniem ze słuchu. Jeśli zauważysz schemat zachowania dziecka lub zmianę tonu głosu, możesz podjąć kroki w celu skorygowania problemu.

Upewnij się, że dziecko rozumie polecenia. Poproś je o powtórzenie tego, co mówisz. Jeśli nie potrafi, spróbuj przeformułować słowa tak, aby były bardziej zrozumiałe. Ponadto powtarzaj to, co słyszysz. Jeśli zauważysz, że mowa dziecka staje się monotonna lub zawiera wiele komplikacji, zmień szyk wyrazów lub przeformułuj je tak, aby były bardziej interesujące.

Zrób listę słownictwa. Można wybrać słowa powszechnie używane i terminy praktyczne. Następnie każdy z graczy powinien na zmianę czytać słowa z listy. Osoba, która zdobędzie najwięcej słów, wygrywa! Im dłuższe słowo, tym więcej punktów zdobędzie. Można też spróbować zrobić z tego grę. Koniecznie nagradzaj swoje dziecko po nauczeniu się nowego słowa!

Graj w gry po angielsku. Zabawnym sposobem na ćwiczenie języka angielskiego jest gra w chowanego. W tej grze zamiast ludzi używa się przedmiotów. Dzieci mogą ukrywać przedmioty w różnych pomieszczeniach w domu, a dorośli muszą wykonywać polecenia w języku angielskim. Instrukcje mogą być proste i głupie, np. „to jest na górnej półce”, „obok kanapy” lub „to jest na górze”. Pomaga to również w ćwiczeniu przyimków miejsca.

Przestań mówić do dziecka w języku ojczystym, zanim pójdzie ono do angielskiego przedszkola lub szkoły

Niektórzy rodzice martwią się, że nie mówiąc w języku ojczystym swoich dzieci, będą w gorszej sytuacji, gdy pójdą one do szkoły lub przedszkola w kraju anglojęzycznym. Jednak posługiwanie się zarówno językiem ojczystym dziecka, jak i językiem szkoły lub przedszkola jest dla niego korzystne. W ten sposób dziecko będzie czuło się bardziej komfortowo, gdy będzie uczęszczać do anglojęzycznej szkoły lub przedszkola, a także będzie miało poczucie więzi ze swoim dziedzictwem.

Rada, aby przestać mówić w języku ojczystym dziecka przed rozpoczęciem nauki w anglojęzycznej szkole lub przedszkolu, opiera się na przestarzałym micie. Badania wykazały, że zarówno dzieci dwujęzyczne, jak i jednojęzyczne wykazują większe zainteresowanie językami, które słyszą. Na przykład dwujęzyczne niemowlęta mają tendencję do zwracania uwagi na słowa w obu językach, co jest jednym z powodów, dla których dzieci dwujęzyczne mają większe szanse na lepszą edukację niż ich jednojęzyczni koledzy.

Oprócz zapobiegania dezorientacji dziecka dwujęzycznego, dobrym pomysłem jest zapoznanie go ze słownictwem angielskim poprzez wspólne czytanie dwujęzycznych opowiadań. W ten sposób dziecko oswoi się z nowym słownictwem, zachowując jednocześnie znajomość języka ojczystego. Ponadto dzieci dwujęzyczne mają tendencję do rozwijania bardziej kreatywnych umiejętności językowych dzięki używaniu słów opisowych. Takie bajki są dostępne w lokalnych bibliotekach.

Ucz się na błędach dziecka

Jako rodzic masz za zadanie dostrzegać błędy dziecka i pomagać mu je przezwyciężać. Można to zrobić, podając przykłady. Ważne jest, aby nie poprawiać dziecka zbyt często – może to zniechęcić je do mówienia w danym języku. Należy raczej spróbować nauczyć je, jak przepraszać i wyciągać wnioski z doświadczeń. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci to zrobić.

Podczas nauki nowego słownictwa staraj się używać przykładów. Dzieci uczą się poprzez powtarzanie, więc staraj się znaleźć jak najwięcej okazji do wprowadzania nowych słów i struktur gramatycznych. Na przykład, chodź na spacery na łono natury i zwracaj uwagę na rzeczy, które dziecko może zauważyć w przyrodzie. Te proste czynności pomogą dziecku poprawić wymowę i udoskonalić umiejętności językowe. Ponadto możesz spróbować użyć gotowych zdań lub zwrotów, aby wzmocnić pojęcia.

Pozwól dziecku ćwiczyć mówienie po angielsku i obserwuj, jak komunikuje się z innymi. Nie zmuszaj go. Dzieci uczą się najlepiej, gdy pozwala im się wyrażać siebie. Zachęcaj je do wysiłku, a nie karz za błędy. Spraw, by nauka była zabawą, wykorzystując w kreatywny sposób różne media. Spraw, by dziecko poczuło, że mówienie po angielsku nie jest dla niego ciężarem. Możesz wykorzystać gry, piosenki i inne materiały, aby pokazać mu, że język może być zabawny i przyjemny.

Obserwuj umiejętności językowe swojego dziecka. Próbuj wykonywać proste zadania w języku angielskim, które nie wymagają szerokiego słownictwa. Staraj się odpowiadać na pytania dziecka również w jego języku ojczystym. Z czasem będziesz w stanie lepiej je rozumieć i zachęcisz je do dalszego mówienia po angielsku. Pamiętaj, aby w sytuacjach awaryjnych zapamiętać właściwe słowo. A jeśli dziecko popełni błąd, możesz je poprawić i nauczyć w inny sposób.

Zachęcaj dziecko do mówienia po angielsku

Jest wiele prostych czynności, które możesz wykonać w domu, aby zachęcić dziecko do mówienia po angielsku. Jednym z najprostszych jest wykonywanie przez dziecko poleceń poprzez naśladowanie lub wykonywanie czynności. Jest to świetny sposób na zachęcenie dziecka do nauki języka. Inne ciekawe zajęcia to gotowanie, zabawa lalkami i czytanie książek. Można nawet wygospodarować trochę czasu każdego dnia na mówienie po angielsku. Rodzic powinien być wzorem do naśladowania i źródłem zachęty.

Aby zachęcić dziecko do mówienia po angielsku w domu, należy wyznaczyć mu określony czas na sesje. Małe dzieci mają zwykle krótszy czas koncentracji uwagi, więc zacznij od jak najczęstszego organizowania tych krótkich sesji. Następnie, wraz z rozwojem dziecka, stopniowo wydłużaj czas trwania zajęć. Staraj się urozmaicać zajęcia, aby uniknąć nudy oraz zwiększyć zainteresowanie i motywację dziecka. Oprócz wygospodarowania czasu każdego dnia na lekcje języka angielskiego, staraj się również zapewnić dziecku rozrywkę i zabawę.

Innym sposobem na zachęcenie dziecka do mówienia po angielsku w domu jest prowadzenie z nim rozmów. W tym czasie dziecko będzie naturalnie używać języka angielskiego, aby się z nim porozumiewać. Staraj się prowadzić z dzieckiem małe rozmowy, podczas których będziecie mogli ćwiczyć proste zdania po angielsku. Zachęcaj dziecko do jak najczęstszego mówienia, a będziesz zaskoczony postępami, jakie zauważysz w ciągu kilku następnych dni! Nie minie dużo czasu, zanim dziecko nabierze pewności siebie i będzie mogło używać języka angielskiego w miejscach publicznych.

Czytaj dziecku na głos

Czytanie dziecku na głos rozwija jego umiejętności językowe. Dzieci, które słuchają opowiadań i książek, przyswajają solidne umiejętności językowe, takie jak prawidłowe użycie słów, gramatyka i struktura zdań. W rezultacie umiejętności nabyte podczas czytania przenoszą się na mówienie i pisanie. Gdy dzieci słyszą poprawną wymowę i gramatykę, są bardziej skłonne do naśladowania tych zachowań. Ponadto czytanie dziecku na głos pomaga rozwijać jego wyobraźnię.

Czytanie na głos pomaga również w budowaniu podstawowych umiejętności. Wprowadza słownictwo i daje dzieciom pozytywny wzór do naśladowania, jeśli chodzi o płynne, ekspresyjne czytanie. Pomaga też dzieciom zrozumieć, że czytanie to świetna zabawa. Więcej wskazówek i pomysłów na to, jak sprawić, by czytanie na głos było zabawne i angażujące, można znaleźć na stronie Read-Aloud Revival. Na stronie znajdują się wywiady z takimi autorami, jak Jim Weiss, Mystie Winckler i Andrew Pudewa.

Podczas nauki języka angielskiego w domu należy przeznaczyć 20 minut dziennie na czytanie dziecku na głos. Należy wybierać ciekawe i pasjonujące książki, aby dziecko chętnie z nich korzystało. Zachęcaj dziecko do wyraźnego mówienia i samodzielnego czytania oraz pomagaj mu w opanowaniu trudnych słów. Czytając dziecku, staraj się zachować otwarty umysł i wzorować na dobrych manierach. Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć uczyć dziecko mówić po angielsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *